Jak wybrać odpowiednią opiekunkę dla swoich dzieci?

Jak wybrać odpowiednią opiekunkę dla swoich dzieci?

Kryteria wyboru odpowiedniej osoby, która się będzie opiekować naszym dzieckiem/dziećmi wspólnie z nami (ale przede wszystkim podczas naszej nieobecności) będą się różnić w zależności od tego, czego oczekujemy od opiekunki w momencie, gdy będzie zastępować nas - rodziców.

Zanim przystąpimy do wyboru opiekunki do dziecka, powinniśmy wyjaśnić sobie następujące kwestie:

Powody, dla których potrzebujemy opiekunki do dziecka

Rodzice poszukają opiekunkę dla swoich dzieci z różnych powodów, oto podajemy najczęstsze przykłady:

 • jeśli matka jest po trudnej ciąży, miała trudny poród lub ma dolegliwości spowodowane depresją poporodową, wówczas należy skupić się na wyborze opiekunki, która będzie potrafiła zadbać nie tylko o noworodka, ale także o matkę i dodatkowo zapewni sprawne funkcjonowanie gospodarstwa domowego dla pozostałych członków rodziny,
 • jeśli potrzebna jest opieka nad dzieckiem tylko wieczorami, w czasie gdy dziecko nie jest aktywne (np. podczas snu), nasze wymagania co do umiejętności i zdolności opiekunki mogą nie być wysokie, ale wówczas skupiamy się na jej uczciwości i zdolności do stworzenia bezpiecznego i spokojnego środowiska dla dziecka z zapewnieniem wieczornej higieny itp.,
 • jeśli potrzebna jest osoba do dziecka, którą będzie pomagać w rozwijaniu jego talent, to koncentrujemy się na wyborze opiekunki, która jest wykształcona w danej dziedzinie,
 • jeśli potrzebujemy, aby dziecko zostało odebrane ze szkoły i aby miało zapewny aktywny wypoczynek, a następnie nadzorować przygotowanie dziecka do zajęć, będziemy szukać opiekunkę, która jest nie tylko sprawna fizycznie, ale również posiada odpowiednią wiedzę, by wspierać dziecko w nauce oraz która potrafi przygotować posiłki (podwieczorek, kolację),
 • jeśli dziecko cierpi na poważniejszą chorobę, z pewnością skupimy się przy wyborze opiekunki na jej wykształceniu (medycyna, pedagogika specjalna itp.) oraz jej doświadczeniu w opiece nad chorym dzieckiem/dziećmi.    

Powody, dla których decydujemy się oddać nasze dzieci pod opiekę są bardzo różne, dlatego również różnić się będą nasze wymagania wobec opiekunki. Powinniśmy je wcześniej dobrze przemyśleć, gdyż opiekunka będzie nasze dziecko nie tylko nadzorować, ale i wychowywać, dlatego miałaby mieć podobne poglądy i wartości jak my.

 1. Wyjątkowości i cechy charakterystyczne naszego dziecka/dzieci

Zanim podejmiemy decyzję o zatrudnieniu opiekunki do dziecka, powinniśmy upewnić się, że nasze dziecko zaakceptuje obcą osobę w swoim bliskim otoczeniu (np. jeśli dziecko ma problemy psychiczne, przeżyło traumatyczne doświadczenie itp.). Wiek dziecka, sprawność ruchowa, zdolności i umiejętności dziecka są również bardzo ważne przy wyborze opiekunki. W przypadku młodszych dzieci, które są bardziej ruchliwe, opiekunka powinna być bardziej sprawna fizycznie, dojrzała i zrównoważona psychicznie, by nadążała mobilnością i zaspokoiła ciekawość, a jednocześnie mogła się bez przeszkód zginać, zbliżyć się do dziecka i bawić się z nim. 

 1. Czas, kiedy potrzebujemy opiekunki do dziecka

Jeśli interesuje nas opieka w pełnym wymiarze godzin, potrzebujemy osoby, która będzie potrafiła odpowiednio zaplanować czas dziecka i odpowiednio podzielić czas na zabawę i odpoczynek, jak również potrafi zaangażować dziecko w normalne, codzienne czynności domowe, nauczy je nawyków higienicznych, a także zdrowego stylu życia uwzględniając nasze priorytety i codzienną rutynę całej rodziny.   

 1. Wartości, które są dla nas ważne 

Chcemy, aby wartości, które są dla nas - rodziców ważne, zostały przekazane naszym dzieciom, a zatem nasze wartości powinny być również istotne dla opiekunów naszych dzieci.

 1. Zadania dla opiekunki do dziecka  

Aby uniknąć nieporozumień i konfliktów, które w ostatecznym rozrachunku odbijają się przede wszystkim na dzieciach, należy jasno określić, jakich czynności opiekuńczych wymagamy od opiekunki, a jakie będziemy zapewniać sami.

 1. Zgoda innych członków rodziny na zatrudnienie opiekunki do dziecka 

W końcu do domu wchodzi ktoś nowy i wszyscy będą musieli nauczyć się dogadywać, dlatego ważne jest, aby taka decyzja nie zaburzyła relacji i naturalnego rytmu życia domowników. Nie mniej ważne jest również uświadomić sobie, że musimy zaakceptować obcą osobę w naszym domu lub w pobliżu naszych dzieci.

 1. Nasze możliwości finansowe na opłacenie opiekunki do dziecka

 

Wybór konkretnej opiekunki wymaga osobiste spotkanie twarzą w twarz:

Pierwsze spotkanie powinno odbyć się w neutralnym miejscu, gdzie jest więcej osób i gdzie możemy zabrać nasze dziecko/dzieci (cukiernia, park zabaw dla dzieci, itp.) i powinno być nieformalne. Celem takiego spotkania jest poznanie wzajemnej sympatii, zwłaszcza między dzieckiem a opiekunem (opiekunami), i oczywiście naszej wzajemnej sympatii z kandydatem. Ważną rolę odgrywa tu nasza zdolność obserwacji. Podczas tego spotkania staramy się poznać osobę, której chcemy powierzyć nasze dziecko, a także intymność rodziny i jej funkcjonowanie. Dlatego oceniamy takie cechy kandydata jak zręczność, punktualność, jego reakcje, pewność/niepewność, gotowość. Monitorujemy jej kontakt z dzieckiem (werbalny i niewerbalny). Staramy się uzyskać informacje o wykształceniu, mobilności, stanie zdrowia, ale także rekomendacje od poprzednich pracodawców (lub od wspólnych znajomych). Zwracamy też uwagę na jej poprawność i lojalność (czy nie opowiada o poprzednich pracodawcach lub rodzinach, u których pracowała wcześniej, nie zdradza informacji o członkach rodziny itp.) Pytamy o jej obciążenie pracą (zajmuje się tylko naszym dzieckiem lub innymi dziećmi, studiuje lub pracuje gdzie indziej, dojeżdża do pracy na duże odległości, itp.), a także o to, jakie są jej wymagania finansowe związane z tą pracą.

Wskazane jest, aby zawsze sprawdzić informacje otrzymane od pracownika (tożsamość z dowodu osobistego, referencje od poprzednich rodzin lub pracodawców, studenci powinni również podać kontakt do swoich rodziców, aby sprawdzić, czy akceptują oni wykonywanie pracy przez ich dziecko) i ewentualnie dane kontaktowe szkoły, do której uczęszcza student. Podczas tego spotkania skupiamy się głównie na kontakcie osobistym dziecka i opiekuna (werbalnym i niewerbalnym), na ich reakcjach w różnych sytuacjach, kiedy dziecko się bawi, spożywa poczęstunek, wymagana uwagi itp. Rozmowę prowadzimy na tematy dotyczące relacji z dziećmi i dotychczasowych doświadczeń w roli opiekunki, skupiamy się na liście wartości, hobby, ambicjach życiowych lub staramy się dowiedzieć, dlaczego dana osoba chciałaby podjąć pracę w naszym domu. Możemy również przedstawić nasze oczekiwania wobec pracy w naszym środowisku rodzinnym. Obserwujemy również pytania zadawane przez osobę zainteresowaną pracą, czy jest zainteresowana dzieckiem i jakie informacje chciałaby uzyskać na jego temat. Powinna pytać o jego zdrowie, nawyki, hobby, ulubione potrawy, reakcje dziecka w różnych sytuacjach, różnych miejscach, czego dziecko lubi itp. Powinniśmy zakończyć spotkanie bez zobowiązań, ale ustalić konkretny (nie długi) termin, kiedy skontaktujemy się ze sobą i uzgodnimy dalszą procedurę.

Drugie spotkanie, na które umawiamy się w sytuacji, gdy kandydatka na opiekunkę do dziecka tzw. „ciocia” spodobała nam się a zwłaszcza naszemu dziecku. Spotkanie powinno odbyć się już w naszym domu i miałoby mieć bardziej charakter formalny, gdyż występujemy tu już jako pracodawcy (nasza wyższość jest w pewnym sensie uzasadniona). Podczas spotkania w domu wskazane jest, aby wszyscy domownicy, którzy w nim mieszkają i z którymi opiekun spotyka się na co dzień, byli obecni (przynajmniej na powitanie). Wzajemne reakcje wszystkich domowników i opiekunki są dla nas bardzo ważnym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji o jej pracy w naszym domu. 

Na tym spotkaniu rozmawiamy już z kandydatem o konkretnych warunkach ramowych do wykonywania czynności opiekuńczych w domu. Wymagania i warunki dotyczące świadczenia usług przez opiekunkę do dziecka powinny być spisane i omówione punkt po punkcie. Ekspert na stanowisko opiekunki do dziecka powinien mieć również swoje życzenia lub uwagi. Po wzajemnym obustronnym zaakceptowaniu przedstawionych wymagań, powinniśmy zakończyć rozmowę i ustalić datę, w której udzielimy odpowiedzi. Następnie powinniśmy porozmawiać o zainteresowanej osobie ze wszystkimi domownikami i wspólnie podjąć decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Jeśli zdecydujemy się zatrudnić opiekunkę do dziecka, powinniśmy zawrzeć z nią pisemną umowę obejmującą wzajemnie ustalone warunki i potwierdzić tak zasady wykonywania świadczenia pracy opiekunki w naszym gospodarstwie domowym. Częścią tego dokumentu powinny być również ustalenia dot. wynagrodzenia. Przy przekazywaniu wynagrodzenia powinniśmy wymagać potwierdzenia otrzymania pieniędzy lub przynajmniej uzyskać podpis przy przekazywaniu pieniędzy opiekunce.

 

Odpowiedź na pytanie udzieliła: Anna Lukáčová Havrilová, pielęgniarka dyplomowana.

 

 

Czy potrzebujesz opieki nad dzieckiem? Nie zwlekaj, zarejestruj się za darmo i stwórz swoje ogłoszenie.

Lub skorzystaj z oferty naszych opiekunek do dziecka..