Regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawowe informacje
  1. Spółka AT personalistika, s.r.o. prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz.u. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (dalej tylko "Ustawa") oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko "Rozporządzenie").
  2. Administratorem danych osobowych, który przetwarza Państwa dane osobowe, jest:
    
   AT personalistika, Sp. z o.o., adres Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou RS NIP: 46 788 425,
   e-mail: fermeria@fermeria.pl

   (dalej tylko: "Administrator").
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administratora:
   Nazwa: Bc. Martina Adiová
   E-mail: fermeria@fermeria.pl
  4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
  5. Administrator prowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami wymagającymi opieki, jak również pośredniczy między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą a osobami poszukującymi osobę do opieki za pośrednictwem strony internetowej https://www.fermeria.pl, i w tym zakresie przetwarza dane osobowe.
  6. Niniejsze przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych osób, które wykazały zainteresowanie usługami oferowanymi Administratora za pośrednictwem strony internetowej https://www.fermeria.pl (dalej tylko „strona www“), zarejestrowały się na tej stronie www oraz skorzystały z usług oferowanych przez Administratora (dalej w tekście tylko „Użytkownik“).
  7. Administrator informuje użytkowników, że na stronie intenetowej stosuje pliki cookie. Użytkownik wchodząc na stronę internetową oraz rejestrując się na niej akceptuje wykorzystywanie plików cookie. Użytkownik może zablokować te pliki cookie lub usunąć je w przeglądarce, zablokowanie ich może jednak ograniczyć korzystanie ze strony www.
  8. Podczas korzystania z witryny internetowej https://www.fermeria.pl używane są pliki cookie, które pomagają nam w doskonaleniu naszych usług. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Dzięki temu plikowi przechowuje strona internetowa informacje o Twoich działaniach i preferencje użytkownika (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez określony czas, dzięki czemu nie będziesz musiał ich ponownie wprowadzać podczas następnej wizyty lub przeglądaniu strony internetowej.Niektóre używane pliki cookie są określane przez systemy stron trzecich (np. podczas wyświetlania reklam, Goolge Adsense) i są wykorzystywane do śledzenia osób odwiedzających stronę internetową. Więcej informacji o stosowaniu plików cookie przez naszą stronę www znajdą Państwo w zakładce COOKIES. Odwiedzając naszą stronę użytkownik zostanie poinformowany o wykorzystaniu plików cookie i poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie marketingowych plików cookie.

   Na podanej stronie internetowej korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

   Niezbędne pliki cookie: Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do działania i administrowania naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które umożliwiają zalogowanie się na stronie internetowej i dostęp do jej bezpiecznych obszarów.

   Statystyczne pliki cookie: Tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzysta użytkownik z naszej strony internetowej. Na ich podstawie możemy udoskonalać i upraszczać korzystanie użytkowników z naszej stronie internetowej.

   Funkcyjne pliki cookie: Tego rodzaju pliki cookie zapamiętują wybory dokonane przez Państwa w celu poprawy komfortu korzystania z witryny. W ten sposób umożliwiają witrynie dostosowanie treści do potrzeb użytkownika lub zapamiętanie jego preferencji, takich jak wybrany przez niego język.

   Niezbędne, statystyczne i funkcyjne pliki cookies nie przechowują danych osobowych użytkowników. Zgoda na ich wykorzystanie nie jest wymagana przez operatora.

   Marketingowe (reklamowe) pliki cookie: Tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających stronę internetową. Celem jest wyświetlanie ofert (reklam), które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników w oparciu o wprowadzone przez nich informacje, co ułatwia użytkownikowi wyszukiwanie na stronie internetowej. Wyświetlają również reklamy, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników, co czyni je również bardziej wartościowe dla osób zamieszczających reklamy. Niektóre z używanych plików cookie są ustawiane przez system zewnętrzny (np. podczas wyświetlania reklam, Google Adsense, AdWords).

   Marketingowe (reklamowe) pliki cookie wykorzystują dane osobowe. Na naszej stronie internetowej zostaną Państwo poinformowani o celu korzystania z plików cookie, zostaną Państwo poproszeni o udzielnie zgody lub odrzucenie korzystania z plików cookie. Podczas wizyty na stronie internetowej użytkownik zostanie poinformowany o stosowaniu tych plików cookie i zostanie poproszony o wyrażenie zgody na stosowanie marketingowych plików cookie. Klikając przycisk (Zgadzam się), wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych. Zgodę można w każdej.

 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:
  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, które przekazujecie Państwo jako klient lub osoba zainteresowana lub dane osobowe, które Administrator gromadził w związku z realizacją zapytania, zamówienia, rejestracji lub podczas realizacji umowy (np. adres IP, logi, cookies), podczas swojej działalności lub podczas technicznego funkcjonowania osoby odpowiedzialnej w sieci.
  2. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, jak również dane niezbędne do realizacji umowy i wykonania usług, którymi Państwo byli zainteresowani w trakcie rejestracji. Bez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą mogli Państwo skorzystać z usług Administratora. Oprócz niezbędnych danych, Administrator przetwarza również dane, na które Państwo wydali zgodę (np. zdjęcie).
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
   • rejestracja (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz utworzenie przez Państwa zamówienie na pośrednictwo opieki w Austrii (wymagane dane osobowe niezbędne przy pośrednictwie - rodzaj opieki, imię, nazwisko, gmina/miasto, numer telefonu, płeć, informacje o niekaralności, informacje o prowadzeniu działalności w Austrii i dacie rozpoczęcia, oczekiwane wynagrodzenie, wiedza i doświadczenie, znajomość języka niemieckiego, wykształcenie, inne kursy i certyfikaty, wcześniejsze doświadczenia w opiece, informacja czy użytkownik jest palaczem i cierpi na alergie), a następnie realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem,
   • rejestracja (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz utworzenie przez Państwa Profilu, w celu poszukiwania osoby, której zaoferują Państwo swoją usługę (wymagane dane osobowe niezbędne do pełnowartościowego Profilu - kwalifikacje, lokalizacja, częstotliwość opieki, wiek, praktyka zawodowa, wykształcenie, inne kursy i certyfikaty, informacje o prawie jazdy, wymagane wynagrodzenie, maksymalna liczba osób objętych jednocześnie opieką, informacja czy użytkownik jest palaczem, informacje o przyjmowaniu zwierząt domowych, informacje o językach obcych, doświadczenie w diagnozach - fizycznych, psychicznych, informacje o innych wykonywanych pracach i czynnościach), a następnie realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem,
   • rejestracja (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz utworzenie przez Państwa Ogłoszenia w celu poszukiwania Opiekuna, który zaoferuje Państwu swoją usługę (niezbędne wymagane dane osobowe Ogłoszenia - nazwa ogłoszenia, data rozpoczęcia, lokalizacja, oferowane wynagrodzenie, wymagane kwalifikacje, liczba i wiek osób objętych opieką i możliwość uzupełnienia dodatkowych danych - np. wymagane doświadczenie, zwierzęta domowe), a następnie realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem,
   • wysyłanie ogłoszeń handlowych i wykonywanie innych działań marketingowych (np. akcje, konkursy itp.) związanych z usługami świadczonych przez Administratora.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:
   • realizacja umowy między Państwem a Administratorem,
   • uzasadniony interes Administratora w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (np. przesyłanie informacji handlowych o oferowanych usługach Administratora, gdy usługi są już realizowane lub w trakcie rejestracji),
   • Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udostępnieniem zdjęcia lub dot. stanu zdrowia (dot. osób z głębokim upośledzeniem) do celów świadczenia usług przez Administratora (realizacja umowy),
   • Państwa zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego (np. przesyłanie informacji handlowych o oferowanych usługach Administratora, gdy usługi nie są już realizowane lub bez rejestracji).
  5. Udostępnienie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, dlatego nieprzekazanie danych osobowych może doprowadzić do niezawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem.
  6. Użytkownik może w ramach zgody na udostępnienie danych osobowych zamieścić w trakcie rejestracji fotografię, co jest równoznaczne z publikacją przez użytkownika publikacje fotografii na naszej stronie. Użytkownik nie może wykorzystać fotografii, na której znajduje się inne osoby. Udostępnione zdjęcie może zostać przez użytkownika w każdej chwili usunięte.
  7. Zakładając Profil lub Ogłoszenie na stronie www Administratora, użytkownik wyraża zgodą na opublikowanie danych, które wprowadził w trakcie zakładania Profilu lub Ogłoszenia na stronie www, a Profil lub Ogłoszenie są widoczne dla osób trzecich. Edytowanie danych na Profilu lub w Ogłoszeniu, jest możliwe po zalogowaniu użytkownika na stronie www.
 3. Odbiorcy danych osobowych
  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby fizyczne:
   • które pracują dla Administratora jako pracownicy lub uczestniczą w realizacji innej umowy z Administratorem, której świadczenie wchodzi w zakres realizacji umowy pomiędzy Państwem a Administratorem
   • które świadczą usługi w zakresie obsługi strony www, oprogramowania Administratora oraz innych usług związanych z obsługą strony www,
   • które świadczą usługi księgowe, podatkowe i prawne na rzecz Administratora.

   Organ publiczny przetwarzający dane osobowe na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, z którą Republika Słowacka jest związana, nie jest uważany za odbiorcę.
  2. Administrator danych oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko osoby z nim związane umową prawną.
  3. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, tzn. poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowych.
  4. Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Administrator przechowuje dane osobowe w zależności od rodzaju danych osobowych oraz celu, w jakim są przechowywane:
   • na okres, który jest niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Administratorem,
   • na okres, który jest niezbędny do dochodzenia roszczeń zgodnie z umową pomiędzy Państwem a Administratorem, jak również do celów podatkowych i księgowych (maksymalny okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego),
   • aż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, maksymalnie do 2 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
  2. Po upływie wymaganego okresu przechowywania danych osobowych, Administrator usuwa dane osobowe.
 5. Prawa dotyczące danych osobowych
  1. W związku z Państwa danymi osobowymi, zgodnie z prawem, mogą Państwo:
   • zażądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
   • poprawić Państwa dane osobowe,
   • usunąć Państwa dane osobowe,
   • ograniczyć zakres przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • przenieść Państwa dane osobowe,
   • wycofać w każdej chwili Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej,
   • złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych RS o wszczęcie postępowania, jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa wynikające z przepisów prawa zostały naruszone.
  2. 5.2 Administrator powiadomi Urząd Ochrony Danych Osobowych RS, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk o naruszeniu ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji o naruszeniu za pośrednictwem określonego formularza, za wyjątkiem sytuacji, gdy naruszenie regulaminu ochrony danych osobowych nie wprowadza ryzyka naruszenia praw osoby fizycznej. Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować poszkodowaną osobę o naruszeniu Regulaminu ochrony danych osobowych wprowadzające wysokie ryzyko naruszenia praw osoby fizycznej.
 6. Warunki zapewnienia ochrony danych osobowych
  1. Administrator oświadcza, że wprowadził wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych:
   • anonimowość i szyfrowanie danych osobowych,
   • zabezpieczanie systemów służących przetwarzaniu danych osobowych,
   • tworzenie kopii zapasowych z danymi osobowymi,
   • regularna ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
  2. Standardowe środki techniczne zapewniają przechowywanie danych w formie elektronicznej, w szczególności ochronę komputerów, zabezpieczenie strony www, logowanie poprzez nazwę użytkownika i hasło, regularną administrację strony www. Środki techniczne - zamknięcie pomieszczeń, zamknięcie szafek do przechowywania danych z dostępem jedynie dla osób upoważnionych, zabezpieczenie danych osobowych w formie pisemnej.
 7. Pozostałe warunki
  1. Wysyłając wniosek rejestracyjny za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.fermeria.pl potwierdzają Państwo zapoznanie się z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i ich ochrony i akceptacji.
  2. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Na swoich stronach internetowych musi opublikuje zmienioną wersję Regulaminu przetwarzania danych osobowych i jednocześnie musi przesłać nową wersję tego Regulaminu na adres e-mail zarejestrowany przez Państwo u Administratora.
  3. W przypadku zapytań dot. wyjaśnień, dostępu oraz usunięcia Państwa danych osobowych prosimy Państwo o kontakt - telefonicznie pod nr. telefonu +421 905 391 468, mailowo pod adresem fermeria@fermeria.pl, lub zapraszamy osobiście do naszej siedziby pod adresem Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, RS.
  4. Niniejszy Regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2018r.
  5. Dokument został zmieniony i zaktualizowany w dniu 01.06.2020 r.
    

Administrator: AT personalistika, Sp. z o.o.
Anton Tekely, prezes